Hopp til hovedinnhold

Invitasjon til valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Helgeland Sparebank avholdes tirsdag 16. februar 2016 kl. 12:00 i Helgeland Sparebanks lokaler, Mo i Rana.

Lunsj serveres fra kl. 11:00

Dagsorden:

  1. Åpning av møtet v/ forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
  2. Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
  3. Valg av møteleder
  4. Godkjenning av dagsorden
  5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  6. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
  7. Orientering v/adm.direktør Lisbeth Flågeng
  8. Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet for perioden 2016/2019
  9. Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapet for perioden 2016/2019
  10.  Fastsetting av rekkefølge for varamedlemmenes møteplikt

Stemmeberettiget er eiere av egenkapitalbevis registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.
Eiere av egenkapitalbevis som vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom noen ønsker å møte med fullmektig, ber vi om at dette blir påført påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsskjemaet må være mottatt i banken senest 13. februar 2016.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmesedler vil foregå i møtelokalet fra kl. 11:30.

Denne invitasjon/innkalling er sendt til alle eiere av egenkapitalbevis i samsvar med Finansdepartementets forskrift av 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

Valgkomiteens innstilling og påmeldingsskjema vedlegges.

Mo i Rana den 27. januar 2016
HELGELAND SPAREBANK
Per Gunnar Hjorthen
Forstanderskapets leder