Hopp til hovedinnhold

Invitasjon til valgmøte

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Helgeland Sparebank avholdes onsdag 13. februar 2019 kl. 12:00 i Helgeland Sparebanks lokaler i Mosjøen.

Lunsj serveres fra kl. 11:00

Dagsorden:

  1.  Åpning av møtet v/ forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
  2. Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
  3. Valg av møteleder
  4. Godkjenning av dagsorden
  5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  6. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
  7. Orientering v/adm. direktør Hanne Nordgaard
  8. Valg av 3 medlemmer til forstanderskapet for perioden 2019/2022
  9. Valg av 3 varamedlemmer til forstanderskapet for perioden 2019/2022
  10. Fastsetting av rekkefølge for varamedlemmenes møteplikt

Stemmeberettiget er eiere av egenkapitalbevis registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Regler om konsolidering av eierandeler følger av finansforetaksloven § 6-5.

Eiere av egenkapitalbevis som selv vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom noen ønsker å møte med fullmektig, ber vi om at dette blir påført påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsskjemaet må være mottatt i banken senest 10. februar 2019.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmesedler vil foregå i møtelokalet fra kl. 11:30.

Mo i Rana den 28. januar 2019
HELGELAND SPAREBANK
Per Gunnar Hjorthen
Forstanderskapets leder

Vedlegg: