Hopp til hovedinnhold

Invitasjon til valgmøte 2021

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Helgeland Sparebank avholdes torsdag 11. februar 2021 kl. 12:00 ved Fru Haugans Hotel i Mosjøen

Dagsorden:

  1. Åpning av møtet v/ forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthe
  2. Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
  3. Valg av møteleder
  4. Godkjenning av dagsorden
  5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  6. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
  7. Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet for perioden 2021/2024
  8. Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapet for perioden 2021/2024
  9. Valg av 1 varamedlem til forstanderskapet for perioden 2021/2022
  10.  Fastsetting av rekkefølge for varamedlemmenes møteplikt

Stemmeberettiget er eiere av egenkapitalbevis registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Regler om konsolidering av eierandeler følger av finansforetaksloven § 6-5.

Les valgkomitéens instilling her

For å delta i valget må dette påmeldingsskjema fylles ut og returneres banken i utfylt stand senest 8. februar 2021.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmesedler vil foregå i møtelokalet fra kl. 11:30.

Mo i Rana den 26. januar 2021


HELGELAND SPAREBANK
Per Gunnar Hjorthen
Forstanderskapets leder