Hopp til hovedinnhold

Invitasjon til valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Helgeland Sparebank avholdes tirsdag 14. februar 2017 kl. 12:00 i Helgeland Sparebanks lokaler, Mosjøen.

Lunsj serveres fra kl. 11:00

Dagsorden:

 1. Åpning av møtet v/ forstanderskapets nestleder Marianne Myrnes Steinrud
 2. Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
 3. Valg av møteleder
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 6. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
 7. Orientering v/adm. direktør Lisbeth Flågeng
 8. Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet for perioden 2017/2020
 9. Suppleringsvalg av 1 medlem for 2017
 10. Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapet for perioden 2017/2020
 11. Fastsetting av rekkefølge for varamedlemmenes møteplikt.

Stemmeberettiget er eiere av egenkapitalbevis registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Regler om konsolidering av eierandeler følger av finansforetaksloven § 6-5.

Eiere av egenkapitalbevis som selv vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom noen ønsker å møte med fullmektig, ber vi om at dette blir påført påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsskjemaet må være mottatt i banken senest 12. februar 2017.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmesedler vil foregå i møtelokalet fra kl. 11:30.

Mo i Rana, den 30. januar 2017
HELGELAND SPAREBANK
Per Gunnar Hjorthen
Forstanderskapets leder

Vedlegg: