Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank vurderer utstedelse av ansvarlig lån

Helgeland Sparebank har engasjert Arctic Securities, DNB Markets og Norne Securities for å undersøke muligheten for utstedelse av et ansvarlig obligasjonslån på inntil NOK 150 millioner med 10 års løpetid, avhengig av markedsforhold. Lånet vil ha første innløsningsrett for utsteder etter 5 år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse.

Utstedelsen er godkjent av Finanstilsynet og bankens forstanderskap.

For nærmere informasjon om utstedelsen, vennligst kontakt en av tilretteleggerne:

Kontaktperson i Arctic Securities: Morten Horne, tlf. 21 01 32 70

Kontaktperson i DNB Markets: Jan Krogh-Vennemo, tlf. 24 16 90 15

Kontaktperson i Norne Securities: Trond Jørgen Gaupholm, tlf. 55 55 91 37

 

Mo i Rana, 22. august 2018

 

Kontaktpersoner i Helgeland Sparebank:

Sverre Klausen, finansdirektør, tlf:. 916 88 286    

Tore Stamnes, finanssjef, tlf: 415 08 660    

 


 

Helgeland Sparebank contemplating issuance of Tier 2 capital

Helgeland Sparebank has mandated Arctic Securities, DNB Markets and Norne Securities to explore the opportunity to issue a subordinated Tier 2 bond issue in the amount of up to NOK 150 million with a 10 year tenor, subject to market conditions. The bond issue will have a first call option for the issuer after 5 years, subject to an approval from the Norwegian FSA.

The new issue is approved by the Norwegian FSA and the bank’s Supervisory Board.

For further details about the issue, please contact one of the joint lead managers:

Contact person in Arctic Securities: Morten Horne, tel: +47 21 01 32 70

Contact person in DNB Markets: Jan Krogh-Vennemo, tel: +47 24 16 90 15

Contact person in Norne Securities: Trond Jørgen Gaupholm, tel: +47 55 55 91 37

 

Mo i Rana, 22. august 2018

 

Contact persons in Helgeland Sparebank:

Sverre Klausen, CFO, Tel: +47 916 88 286

Tore Stamnes, Head of Treasury, Tel: +47 415 08 660