Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank, utstedelse av ansvarlig obligasjonslån

Helgeland Sparebank viser til børsmelding av 22. august 2018, og banken har i dag utstedt et ansvarlig obligasjonslån (Tier 2) med 10 års løpetid på NOK 150 millioner. Oppgjørsdato for lånet er 6. september 2018.

Det ansvarlige obligasjonslånet har en kupong tilsvarende 3 måneders NIBOR + 1,52% p.a., og innløsningsrett første gang for utsteder etter 5 år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse.

Bankens Forstanderskap og Finanstilsynet har godkjent utstedelse av det nye obligasjonslånet.

Arctic Securities, DNB Markets og Norne Securities var tilretteleggere av transaksjonen.

Mo i Rana, 22. august 2018

 

Kontaktpersoner i Helgeland Sparebank:

  • Sverre Klausen, finansdirektør, tlf:. 916 88 286    
  • Tore Stamnes, finanssjef, tlf: 415 08 660