Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank endrer sitt distribusjonsnett

Styret i banken har vedtatt endringer i bankens fremtidige distribusjonsnett. Dette innebærer at bankens kontor i Hattfjelldal, på Trofors, Herøy, Nesna, Onøy og Vega avvikles med virkning fra 1. juli 2017.

Avviklingen av kontorene medfører ingen reduksjon i antall ansatte og kundene vil fortsatt kunne møte sin personlige rådgiver som kjenner kundeforholdet og lokalsamfunnet.

Bankens nåværende automattilbud i Hattfjelldal, på Herøy, Vega og Nesna opprettholdes, og på disse stedene vil våre kunder ha tilgang til uttak og innskudd av kontanter som før.

Administrerende direktør Lisbeth Flågeng understreker at kunder som ønsker å møte sin rådgiver kan, som nå, avtale tid og sted for møter. Vi vil legge stor vekt på fleksibilitet ved ønske fra kundene om å avholde møter lokalt.

Når vi nå gjør slike tilpasninger, er det for å opprettholde vår oppgave som lokalbanken på Helgeland også i årene som kommer, sier Flågeng, som bekrefter at endret kundeadferd over tid har gjort at etterspørselen etter den fysiske tilstedeværelsen er blitt mindre. Konkurransesituasjonen er sterk og bankens kostnadsnivå utfordres på alle områder.

Helgeland Sparebanks identitet og særegenhet skal opprettholdes gjennom den lokalkunnskapen vi har gjennom vårt kompetente og engasjerte rådgiverkorps i 6 lokalbanker (Sømna, Brønnøysund, Korgen, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen) sier Flågeng, og understreker at bankens medarbeidere er helgelandspatrioter med lokale fullmakter og en meget sterk fagkompetanse på alle aktuelle områder og bransjer. Vi lever og ånder for Helgeland, og skal selvsagt fortsatt finansiere boliger og næringsvirksomheter på hele Helgeland.

Ved å gjøre disse tilpasningene i vårt distribusjonsnett er vi klare til å møte fremtiden, slik at vi fortsatt kan fremstå som en selvstendig, solid og sterk lokalbank for alle som har sin virksomhet og lever sine liv her på Helgeland, sier Lisbeth Flågeng, som likevel erkjenner at endringer kan være utfordrende for de som blir direkte berørt.

De siste 10 årene har banken gitt tilbake 150 millioner kroner fra bankens gavefond og stiftelse, og en stor del av dette til tiltak for å styrke oppvekstvilkårene for barn og unge på Helgeland.

Det brede engasjementet banken har for alle lokale lag og foreningers arbeid med idrett og kultur og tiltak for næringsutvikling og bedre kunnskap, opprettholdes selvsagt også i fremtiden. Dette innebærer at deler av vårt overskudd fortsatt skal tilbakeføres til våre kunder i form av «utbytte» som gaver til allmennyttige formål, sier Flågeng.

Kontaktpersoner:

  • Adm direktør Lisbeth Flågeng, mobil 416 85 777
  • Direktør personmarked Dag-Hugo Heimstad, mobil 908 27 569