Hopp til hovedinnhold

Godt resultat, økt sparing og en solid lokalbank

Bankens resultat etter skatt i 2014 ble 216 millioner kroner, dette er 23 mill.kr. bedre enn fjoråret. Ut over stabil basis bankdrift påvirkes resultatet av økte inntekter fra tilknyttet selskap, gevinst på aksjer og økt arbeidsgiveravgift. Tap på engasjementer er moderate og på nivå med bransjen.

Resultatet gir et godt grunnlag for kontantutbytte til bankens egenkapitalbeviseiere. Samtidig styrkes gavefondet og gavestiftelsen, som bidrar til at banken kan fortsette å gi betydelige gaver og stipend til idrett, kultur og utdanning på Helgeland.

Person- og bedriftskunders sparevilje ga en vekst i bankens innskudd på 5,7 %.

Bankens egenkapital er styrket, og gir et godt utgangpunkt for å delta i finansieringen av både privatpersoners og bedrifters lånebehov.

Konkurransesituasjonen i bankens primære markedsområde er sterk. Det er derfor gledelig at markedsundersøkelser bekrefter Helgeland Sparebanks posisjon som største bank på Helgeland. Etter seks års salg av livsforsikringer og fire års salg av skadeforsikring for Frende Forsikring, er banken største forsikringsleverandør på både liv- og skadeprodukter på Helgeland.


Vekstutsikter og konjunkturer
Økonomien på Helgeland synes å fungere godt på tross av svake konjunkturer i Europa. Lave oljepriser og lav kronekurs er positivt for de fleste eksportbedrifter innenfor industri og havbruk. Bygg- og anleggssektoren har gode utsikter for 2015 gjennom flere store igangsatte eller vedtatt igangsatt investeringer.

Boligprisene på Helgeland har historisk sett vært relativt stabile sammenlignet med større byer som for eksempel Bodø, Trondheim og Tromsø. Det er variasjoner innenfor regionen, men priser for solgte boliger for et samlet Helgeland viste i siste kvartal en svak økning fra 2013 til 2014 (1.5 %). En lav rente gjør det lettere å komme inn på boligmarkedet og det forventes en fortsatt stabil utvikling av boligprisene i regionen.

Helgeland har en svakere befolkningsvekst enn landet for øvrig. For første gang på flere år er det en svak vekst i aldersgruppen 20 til 40 år. Det er en felles utfordring å legge til rette for bo- og utdanningstilbud for denne gruppen. Helgeland Sparebank vil fortsatt bruke betydelige ressurser for å stimulere kunnskapstiltak, og bidra til et aktivt samarbeid mellom utdanning og næringsliv.


Last ned: Foreløpig regnskap 4. kvartal 2014

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286