Hopp til hovedinnhold

Helgeland Sparebank 1. kvartal 2017: En god start på året

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 84 mill kr i første kvartal 2017. Dette er 5 mill kr bedre enn første kvartal i fjor dersom en ser bort fra engangseffekter.

12 måneders utlånsvekst ble 9.8 % mot landsgjennomsnittet på 5,3 %. Dette forklares i hovedsak med en høyere aktivitet i næringslivet. Veksten i personmarkedet er normalisert. Innskuddsveksten ble 11,9 %, noe som også er betydelig over landsgjennomsnittet på 7,2 %.

Konkurransen om gode kunder har tilspisset seg, og vi er svært fornøyd med at flere og flere helgelendinger velger den lokale banken. Markedsundersøkelser bekrefter at banken har styrket sin posisjon også i første kvartal.

Nettorenten er stabil og nedskrivninger på utlån er fortsatt på et lavt nivå.

Arbeidsledigheten var 2.3 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av første kvartal. Dette er fortsatt lavere enn i Norge med 2,9 %.

Boligprisutviklingen viste en utflating på eneboliger med en økning på 2,5 % i første kvartal mot landsgjennomsnittet på 5,8 %. For leiligheter er bilde motsatt, med en økning på 6,8 % på Helgeland mot et landsgjennomsnitt på 3,2 %.

Den rivende utviklingen på digitale løsninger gir økte investeringsbehov og stiller krav til effektivisering og løpende vurdering av bankens kontornett og automattilbud. Vi er optimistiske med tanke på bankens evne til å levere gode banktjenester og nå sine mål i inneværende år. Vi har kapital til å ta vår del av en lønnsom vekst på Helgeland, og det høye aktivitetsnivået vi ser i flere bransjer er svært gledelig.

Delårsrapport første kvartal 2017

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286