Hopp til hovedinnhold

God start i årets første kvartal

Helgeland Sparebanks resultat i 1. kv. 2015 ble 71 mill kr før skatt, dette er 6 mill kr bedre enn tilsvarende periode i fjor. Stabil basisdrift og lave nedskrivninger på utlån preger første kvartals resultat. Utlånsveksten til personkunder er økt, og innskuddsveksten er svært positiv både i person- og bedriftsmarkedet.

  • Kostnadsutfordringen med bl.a. full arbeidsgiveravgift er møtt med en rekke tiltak.
  • Konkurransen om boliglånskunder og solide bedriftskunder er sterk. Banken har i 1. kvartal opprettholdt konkurransekraften på utlån, samtidig som innskuddsbetingelsene er markedstilpasset. Det er en viktig målsetting for banken å opprettholde posisjonen som ledende bank på Helgeland gjennom lønnsom vekst.
  • Beslutningen om å etablere ett felles eiendomsmeglerforetak sammen med boligbyggelagene i Mo og Mosjøen, hvor bankens eierandel er 40%, vil gi banken økt tilgang på boliglånskunder. Samlokalisering i de fire byene på Helgeland vil være gjennomført i begynnelsen av juni.
  • Omsetningen av boliger har i første kvartal vært noe lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Boligprisutviklingen er på nivå med resten av landet. Aktiviteten i boligmarkedet antas å øke i andre kvartal. Myndighetenes varsling av økte egenkapitalkrav ved boligkjøp kan gi en utfordring for unge boligkjøpere.
  • Selv om det fortsatt er relativt god fart i økonomien på Helgeland, med høg aktivitet i flere bransjer, vil lavere investeringer i oljesektoren på sikt stille krav til omstilling og endring også i vår region. Den landbaserte industriens rammevilkår og endringsvilje er spesielt viktig.
  • Konsekvensutredning av ny storflyplass på Helgeland, kommunesammenslåing og ny sykehusstruktur er spennende prosesser som vil få betydning for regionens utvikling.
  • Helgeland Sparebanks engasjement i lokalsamfunnene på Helgeland videreføres gjennom betydelige tilskudd til idrett, kultur og kunnskapstiltak.

Last ned: Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Kontaktpersoner:

  • Administrerende direktør Lisbeth Flågeng – mobil 416 85 777
  • Finansdirektør Sverre Klausen – mobil 916 88 286