Hopp til hovedinnhold

Nyheter og informasjon til investor

Fortsatt sterk vekst og godt resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 261 mill kr i første halvår 2016. Tilsvarende tall for første halvår 2015 var 129 mill kr.

Sterk vekst og godt resultat i første kvartal 2016

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 154 (71) mill. kr i første kvartal 2016. Dette inkluderer engangseffekt på 75 mill. kr etter omdanning av bankens pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert.

Helgeland Sparebank i 2015: God vekst og tilfredsstillende resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 280 mill kr i 2015. Det foreslås en utbytte- og gavetildeling på 68,4 millioner kroner (tilsvarende 37,4 % av utbyttegrunnlaget). Utbytte per egenkapitalbevis utgjør kr 2,75 og samlet overføring til gavemidler utgjør 17 mill kr.

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytere i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valg skjer på valgdager og foregår elektronisk i dagene 11. - 24. februar 2016.

Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 188 mill kr pr tredje kvartal 2015. Nettorenten er opprettholdt i kroner og prosent, og nedskrivninger på utlån er moderat.

Stabil bankdrift i 1. halvår 2015

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 129 mill kr i 1. halvår 2015. Nettorenten er opprettholdt i kroner og prosent, og nedskrivninger på utlån er moderat. Utlånsveksten til personkunder er økt og innskuddsveksten er svært positiv, spesielt i personmarkedet.

God start i årets første kvartal

Helgeland Sparebanks resultat i 1. kv. 2015 ble 71 mill kr før skatt, dette er 6 mill kr bedre enn tilsvarende periode i fjor. Stabil basisdrift og lave nedskrivninger på utlån preger første kvartals resultat. Utlånsveksten til personkunder er økt, og innskuddsveksten er svært positiv både i person- og bedriftsmarkedet.

Nytt styre i Helgeland Sparebank

Administrerende direktør i Helgeland Kraft AS, Ove Brattbakk (59), tar over som styreleder i banken etter Thore Michalsen, som takker av etter maksimal funksjonstid i styret. Brattbakk er fra Mosjøen, og har vært medlem av styret siden 2011 og nestleder fra 2013. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU, samt driftsøkonom.