Hopp til hovedinnhold

Nyheter og informasjon til investor

Regnskap Helgeland Sparebank 3. kvartal 2018

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 219 mill kr pr 30.09.18. Resultatet er et produkt av stabil bankdrift, men er preget av engangs-hendelsene i forrige kvartal som gav høyere tap enn normalt. Resultatet pr 30.09 gir en EK-avkastning på 7,2 %.

Helgeland Sparebank vurderer utstedelse av ansvarlig lån

Helgeland Sparebank har engasjert Arctic Securities, DNB Markets og Norne Securities for å undersøke muligheten for utstedelse av et ansvarlig obligasjonslån på inntil NOK 150 millioner med 10 års løpetid, avhengig av markedsforhold. Lånet vil ha første innløsningsrett for utsteder etter 5 år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse.

Regnskap Helgeland Sparebank 2. kvartal 2018

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 143 mill kr pr 30.06.18. Resultatet er et produkt av stabil bankdrift og høy aktivitet i bedriftsmarkedet, men er preget av engangshendelser som gir høyere tap og nedskrivninger enn normalt. Resultatet gir en EK-avkastning på 7,0 %.

Regnskap Helgeland Sparebank 1. kvartal 2018

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 94 mill kr pr 31.03.18. Dette er en økning på 10 mill.kr fra samme kvartal i fjor. Resultatet gir en EK-avkastning på 9,0 %.

Regnskap Helgeland Sparebank 4. kvartal 2017

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 348 mill kr pr 31.12.17. Dette er på nivå med resultatet i 2016 dersom en ser bort fra engangseffekter i 2016. Resultatet gir en EK avkastning på 8,6 %.

Invitasjon til valgmøte

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Helgeland Sparebank avholdes onsdag 14. februar 2018 kl. 12:00 i Helgeland Sparebanks lokaler i Mo i Rana.

Regnskap Helgeland Sparebank 3. kvartal 2017

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 276 mill kr pr 30.09.17. Dette er på nivå med samme periode i fjor dersom en ser bort fra engangseffekter i 2016. Resultatet gir en EK-avkastning på 9,2 %.