Hopp til hovedinnhold

Nyheter og informasjon til investor

Helgeland Sparebank endrer sitt distribusjonsnett

Styret i banken har vedtatt endringer i bankens fremtidige distribusjonsnett. Dette innebærer at bankens kontor i Hattfjelldal, på Trofors, Herøy, Nesna, Onøy og Vega avvikles med virkning fra 1. juli 2017.

Helgeland Sparebank i 2016: Sterk vekst og godt resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 452 millioner kroner for 2016. Tilsvarende tall i fjor var 280 mill kr. Bak resultatet ligger god basisdrift, økt resultatandel fra tilknyttet selskap, og inntektsføring av pensjon som følge av endring fra ytelses- til innskuddsbasert pensjon. Tap på utlån er fortsatt moderate.

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytere i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valg skjer på valgdager og foregår elektronisk i dagene 9. - 26. februar 2017.

Vellykket plassering av rettet emisjon

På grunnlag av mottatte bestillinger har bankens styre besluttet å foreslå at forstanderskapet vedtar en rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 130 millioner.

Helgeland Sparebank planlegger rettet emisjon

Helgeland Sparebank planlegger å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 130 millioner rettet mot eksisterende eiere og utvalgte nye investorer. Formålet med den rettede emisjonen vil være å øke egenkapitalen i banken med henblikk på bankens muligheter for lønnsom vekst de kommende 12-18 måneder.

Fortsatt sterk vekst og godt resultat i tredje kvartal 2016

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 367 mill kr pr 30.09.16. Tilsvarende tall i fjor var 188 mill kr. Banken vil nå innhente egenkapital for å bidra til finansiering av den positive aktiviteten på Helgeland.