Hopp til hovedinnhold

Nyheter og informasjon til investor

Regnskap Helgeland Sparebank 4. kvartal 2017

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 348 mill kr pr 31.12.17. Dette er på nivå med resultatet i 2016 dersom en ser bort fra engangseffekter i 2016. Resultatet gir en EK avkastning på 8,6 %.

Invitasjon til valgmøte

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Helgeland Sparebank avholdes onsdag 14. februar 2018 kl. 12:00 i Helgeland Sparebanks lokaler i Mo i Rana.

Regnskap Helgeland Sparebank 3. kvartal 2017

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 276 mill kr pr 30.09.17. Dette er på nivå med samme periode i fjor dersom en ser bort fra engangseffekter i 2016. Resultatet gir en EK-avkastning på 9,2 %.

Helgeland Sparebank endrer sitt distribusjonsnett

Styret i banken har vedtatt endringer i bankens fremtidige distribusjonsnett. Dette innebærer at bankens kontor i Hattfjelldal, på Trofors, Herøy, Nesna, Onøy og Vega avvikles med virkning fra 1. juli 2017.

Helgeland Sparebank i 2016: Sterk vekst og godt resultat

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 452 millioner kroner for 2016. Tilsvarende tall i fjor var 280 mill kr. Bak resultatet ligger god basisdrift, økt resultatandel fra tilknyttet selskap, og inntektsføring av pensjon som følge av endring fra ytelses- til innskuddsbasert pensjon. Tap på utlån er fortsatt moderate.

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytere i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valg skjer på valgdager og foregår elektronisk i dagene 9. - 26. februar 2017.