Hopp til hovedinnhold

Nyheter og informasjon til investor

Regnskap Helgeland Sparebank 3. kvartal 2019

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 274 mill kr, og Lokalbanken forbedrer dermed resultat fra tredje kvartal i fjor med 55 mill kr. Dette gir en EK avkastning på 8,5 %.

Regnskap Helgeland Sparebank 2. kvartal 2019

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 178 mill kr, og lokalbanken forbedrer dermed resultat fra første halvår i fjor med 35 mill kr. Dette gir en EK avkastning på 8,1 %.

Kundevalget er i gang. Bruk stemmeretten!

7.- 24. februar kan du som er kunde i Helgeland Sparebank være med på å velge medlemmer og varamedlemmer til bankens forstanderskap. Forstanderskapet tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. Samtidig kan du også være med på å velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Begge valgene foregår elektronisk via en link i denne artikkelen, og er åpent hele døgnet.

Regnskap Helgeland Sparebank 4. kvartal 2018

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 185 mill kr pr 31.12.18. Resultatet er preget av høye nedskrivninger på utlån, men lokalbankens basisdrift er lønnsom og effektiv, med god kostnadskontroll og økte inntekter.

Invitasjon til valgmøte

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Helgeland Sparebank avholdes onsdag 13. februar 2019 kl. 12:00 i Helgeland Sparebanks lokaler i Mosjøen.

Regnskap Helgeland Sparebank 3. kvartal 2018

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 219 mill kr pr 30.09.18. Resultatet er et produkt av stabil bankdrift, men er preget av engangs-hendelsene i forrige kvartal som gav høyere tap enn normalt. Resultatet pr 30.09 gir en EK-avkastning på 7,2 %.

Helgeland Sparebank vurderer utstedelse av ansvarlig lån

Helgeland Sparebank har engasjert Arctic Securities, DNB Markets og Norne Securities for å undersøke muligheten for utstedelse av et ansvarlig obligasjonslån på inntil NOK 150 millioner med 10 års løpetid, avhengig av markedsforhold. Lånet vil ha første innløsningsrett for utsteder etter 5 år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse.