Hopp til hovedinnhold

Obligasjonslån

Oversikt over Helgeland Boligkreditts løpende obligasjonslån

Lån med fast rente/fixed:

ISIN

TICKER

Låne-avtale

2,2 % Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2019/2029 NO 001 0867864 HEBK28 PRO PDF
       

 

 

Lån med flytende rente/FRN

ISIN

TICKER

Låne-avtale

Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2014/2020 NO 001 0709355 HEBK11 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2015/2020 NO 001 0740673 HEBK13 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2017/2021 NO 001 0782774 HEBK17 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2016/2021 NO 001 0764897 HEBK15 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2014/2021 NO 001 0724065 HEBK12 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2017/2022 NO 001 0810278 HEBK20 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2016/2022 NO 001 0769920 HEBK16 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2017/2022 NO 001 0804008 HEBK19 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2017/2023 NO 001 0785843 HEBK18 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2018/2023 NO 001 0819568 HEBK21 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2018/2023 NO 001 0826415 HEBK22 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2018/2024 NO 001 0831290 HEBK23 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2018/2024 NO 001 0839434 HEBK24 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2019/2024 NO 001 0847080 HEBK25 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2019/2025 NO 001 0859986 HEBK26 PRO PDF
Helgeland Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2019/2025 NO 001 0865652 HEBK27 PRO PDF