Hopp til hovedinnhold

Videopresentasjon av regnskap Q2 2020

Tross usikkerhet rundt Korona, er halvårsresultatene gode. Resultatet for 1. halvår er 190 millioner; 12 millioner bedre enn fjoråret. Usikkerheten rundt de langsiktige økonomiske konsekvensene av korona er tatt inn i regnskapene, men inneholder også en positiv engangseffekt av salg av aksjer.

Ved evt. spørsmål kan du sende mail til:

Hanne Nordgaard, administrerende direktør - hanne.nordgaard@hsb.no eller
Sverre Klausen, finansdirektør - sverre.klausen@hsb.no