Hopp til hovedinnhold

Eieroversikt

De 20 største egenkapitalbeviseierne i Helgeland Sparebank pr. 30.06.2017 er: 

 

 


 Navn
Antall
egenkapitalbevis

Sparebankstiftelsen Helgeland 

7 255 020

 Pareto AS

1 949 392

 Merrill Lynch Prof.

1 253 462

 UBS AG, London Branch A/C

997 010

 VPF Nordea Norge

672 840

 Pope Asset Management BNY

651 840

 VPF Eika Egenkapital

536 050

 MP Pensjon PK

462 200

 Lamholmen AS

442 350

 Helgeland Kraft AS

377 690

 Vigner Olaisen AS

294 650

 Catilina Invest AS

231 860

 Landkreditt Utbytte

225 000

 Apollo Asset Limited

181 750

 Melum Mølle AS

166 680

 Forte Trønder

135 210

 Verdipapirfondet Pareto

126 000

 Melesio Capital AS

113 000

 Steffen Nervik

110 510

 Nordenfjeldske Bykreditt

110 000