Hopp til hovedinnhold

Eieroversikt

De 20 største egenkapitalbeviseierne i Helgeland Sparebank pr. 30.09.2016 er: 

 

 


 Navn
Antall
egenkapitalbevis

Sparebankstiftelsen Helgeland 

6 599 598

 Pareto AS

1 570 836

 UBS AG, London Branch A/C

1 198 900

 Merrill Lynch Prof.

1 130 015

 Pope Asset Management BNY

669 041

 VPF Nordea Norge

665 837

 MP Pensjon PK

562 203

 Eika Utbytte VPF

532 090

 Lamholmen AS

398 788

 Helgeland Kraft AS

340 494

 Verdipapirfondet  Pareto

269 000

 Bergen Kommunale pensj.

266 380

 Catilina Invest AS

198 008

 Sniptind Holding AS

154 061

 Nordenfjeldske Bykreditt

134 194

 Melum Mølle AS

130 000

 Forte Trønder

126 100

 Steffen Nervik

110 000

 Melesio Capital AS

100 000

 Hartviksen Harald Paul

79 898