Hopp til hovedinnhold

Egenkapitalbeviset

Egenkapitalbeviset er sparebankenes egenkapitalinstrument. Instrumentet ble introdusert i 1988 - da under navnet grunnfondsbevis. I 2009 ble navnet endret til egenkapitalbevis. Helgeland Sparebank utstedte sine første egenkapitalbevis i 2000. Egenkapitalbeviskapitalen i Helgeland Sparebank er på kr. 208.714.270,- fordelt på 20.871.427 egenkapitalbevis à kr. 10,-.

Egenkapitalbevis og aksjer

Egenkapitalbeviset har svært mange likhetstrekk med aksjer. Men når det gjelder risikoen for tap, skiller aksjer og egenkapitalbevis seg fra hverandre. I et aksjeselskap eier aksjonærene hele egenkapitalen, mens det er to former for egenkapital i en sparebank med egenkapitalbevis. Den ene er grunnfondet, som er den egenkapitalen som er bygget opp historisk gjennom bankens årlige overskudd. Den andre er eierandelskapitalen, som består av egenkapitalbeviskapitalen med eventuelt tilhørende utjevningsfond og overkursfond. I et aksjeselskap vil et underskudd tære direkte på aksjonærenes verdier, mens det er grunnfondet og eventuelt utjevningsfondet som må dekke eventuelle tap i en sparebank. Egenkapitalbeviskapitalen vil først være utsatt dersom grunnfondet går tapt.

Hvorfor investere i egenkapitalbevis?

Egenkapitalbevis blir ofte anbefalt som en langsiktig investering, og er vurdert som relativt sikre papirer av analytikere og markedet. En høy og jevn utbytteandel er en viktig årsak til den store interessen for å investere i egenkapitalbevis, og den samlede avkastningen på egenkapitalbevis (utbytte og kursendring) har de siste 15 årene vært høyere enn den samlede aksjeavkastningen på Oslo Børs. 

Kjøp og salg av egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis handles på samme måte som aksjer. Som kunde i Helgeland Sparebank kan du kjøpe og selge egenkapitalbevis i nettbanken eller gjennom megler.

Sjekk kursutviklingen på egenkapitalbeviset (HELG)