Hopp til hovedinnhold

Primærinnsidere i Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebank har definert at følgende stillinger og verv i banken skal være på primærinnsiderlisten:

  • Medlemmer og møtende varamedlemmer i kontrollkomiteene
  • Medlemmer og møtende varamedlemmer i styret
  • Medlemmer av bankens ledelse
  • Ekstern revisor 

For å finne innsidere og deres handel i Helgeland Sparebank, se Oslo Børs NewsWeb