Hopp til hovedinnhold

Flaggemeldinger

Investorer må flagge sin eierandel i selskaper som er notert på Oslo Børs etter gjeldende regelverk, som er Verdipapirhandellovens § 3-2.

Investorer må flagge både ved kjøp og salg til, over og under visse grenser.
 
For å finne flaggemeldinger til Oslo Børs for Helgeland Sparebank, se Oslo Børs NewsWeb
 
For mer informasjon, se Lov om verdipapirhandel