Hopp til hovedinnhold

Børsmeldinger

Børsmeldinger, flaggemeldinger og meldepliktig handel

På Oslo Børs sitt meldingssystem NewsWeb finnes alle børsmeldinger fra Helgeland Sparebank. Meldingstypene som kan søkes frem direkte er:

Oslo Børs NewsWeb kan også brukes til å søke frem andre typer børsmeldinger. 
Helgeland Sparebanks utsteder-ID er HELG.

Mer informasjon finnes på linkene nedenfor: