Hopp til hovedinnhold

Informasjon til investor

Nyheter og informasjon til investor

Nyheter og informasjon til investorer

Virksomhetsstyring

Helgeland Sparebank er den lønnsomme og ledende lokalbanken som bygger framtidens Helgeland.

Finansiell informasjon

Finanskalender, regnskapsrapporter og presentasjoner, samt oversikt over løpende obligasjonslån

Børsmeldinger

Børsmeldinger, flaggemeldinger og meldepliktig handel

Egenkapitalbeviset

Informasjon om egenkapitalbeviset, bankens utbyttepolitikk, eieroversikt og kontofører for HELG.

Rating

Offisiell rating fra Moody's Investors Service

Kontaktinformasjon IR

Kontaktpersoner for Investor Relations-spørsmål om Helgeland Sparebank

Information in English

Financial reports, presentations and IR Information

Helgeland Boligkreditt AS

Helgeland Boligkreditt AS er bankens foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)