Hopp til hovedinnhold

Valutaveksling spot

Dekker behovet for valuta ved oppgjør av transaksjoner

En valutaveksling som skjer med levering maksimum to dager frem i tid.

  • Dekker behovet for valuta i forbindelse med oppgjør av transaksjoner
  • Enkelt og sikkert

Dekker vanlige valutabehov

Spothandel med valuta egner seg når din bedrift skal dekke behovet ved oppgjør av transaksjoner med utlandet.

Fordeler for bedrifter

Ved å handle valuta spot kan bedrifter på en enkel og sikker måte gjøre opp sine transaksjoner med utlandet. Når bedriften handler spot, overtar den selv kursrisikoen en eventuell motpart ville hatt hvis oppgjøret hadde skjedd i norske kroner.

Vår samarbeidspartner, DNB Bank ASA, stiller konkurransedyktige spotpriser i samtlige valutaer som registreres hver dag av Norges Bank.

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver for mer informasjon om Valutaveksling spot.