Hopp til hovedinnhold

Valutaterminkontrakt

Sikrer kursen til den valutasorten man vet det blir behov for i framtiden

En bindende avtale om fremtidig kjøp eller salg av valuta

  • Eliminerer kursrisikoen
  • Forenkler budsjetteringen

Sikrer valutakursen for fremtidig behov

En valutaterminkontrakt er en bindende avtale om fremtidig kjøp eller salg av valuta. Med en slik avtale sikrer bedriften kursen på den valutasorten man vet det blir behov for i framtiden.

Bidrar til en tryggere økonomisk fremtid

Beløp, kurs og leveringsdato blir avtalt når kontrakten inngås. Vi tilbyr avtaler om terminkontrakter i samarbeid med DNB Bank ASA.

Bedrifter som handler med utlandet kan på denne måten sikre kursen til den valutasorten man vet det blir behov for i framtiden. Fastsatt kurs er basert på dagens vekslingskurs, justert for rentedifferansen mellom NOK og aktuell valutasort.

Med en valutaterminkontrakt elimineres kursrisikoen for fremtidige valutabehov. Dette forenkler bedriftens budsjettering.

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver for mer informasjon om Valutaterminkontrakt.