Hopp til hovedinnhold

Valutalån

Egnet for bedrifter med valutatransaksjoner

Et valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling

  • Kan redusere kursrisiko
  • Forenkler budsjettering og regnskapsførsel

Hvem passer valutalån for?

Bedrifter med inntekter i utenlandsk valuta kan, for å redusere kursrisikoen, også låne i utenlandsk valuta. Opptak av valutalån vil forenkle budsjettering og regnskapsførsel for bedrifter med valutatransaksjoner.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at valutalån innebærer en viss risiko.

Et valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling. Hvis kursen stiger etter et låneopptak, blir det dyrere å innfri lånet i norske kroner. Motsatt er det hvis kursen går ned. En kursoppgang på for eksempel japanske yen spiser raskt opp både rentegevinsten og litt til. Det betyr at du for å ta opp et valutalån også må være forberedt på å tåle tap. Derfor kan det være lurt å sette rentegevinsten av som sikkerhet for mulige kurstap.

Vi er ikke selv valutabank, men kan gjennom vår samarbeidspartner, DNB Bank ASA, skaffe våre kunder valutalån mot bankgaranti.

Kontakt en av våre bedriftsrådgivere for nærmere informasjon.