Hopp til hovedinnhold

Valutakonto

For bedrifter og foretak som har inntekter og/eller utgifter i utenlandsk valuta

Rentebærende innskuddskonto i utenlandsk valuta

  • Begrenser kursrisiko
  • Ingen vekslingskostnader
  • God likviditetsstyring

Innskuddskonto i utenlandsk valuta

Valutakonto egner seg for bedrifter og foretak som har inntekter og/eller utgifter i utenlandsk valuta.

Redusert valutarisiko og god likviditetsstyring

Kursrisikoen ved å ha gjeld i utenlandsk valuta kan begrenses ved å ha konto i samme valuta. Innestående følger kurs- og renteendringene for valutasorten.

Ved både eksportinntekter og importutgifter unngår bedriften kurstap og vekslingskostnader ved at inntekter og utgifter posteres på valutakontoen.

Vi tilbyr valutakonto via vår samarbeidspartner DNB Bank ASA.

Kontakt din bedriftsrådgiver for mer informasjon om valutakonto.