Hopp til hovedinnhold

Prisliste valuta og utenlandsbetaling

Gjelder fra 1. mars 2016

 


Valutahandel i banken

Pris, egne
aktive kunder


Pris, andre
Kjøp og salg av kontanter (valutaveksling) Utføres ikke Utføres ikke
Uttak (kjøp) av valuta i våre minibanker kr. 25,- kr. 125,-
SWIFT-overføring: * kr. 200,- Utføres ikke
Hasteoverføring til utlandet: *
inntil 1 mill.kr.
over 1 mill.kr.

kr. 500,-
kr. 800,-

Utføres ikke
Utføres ikke
Faksbekreftelse til mottaker kr. 150,- Utføres ikke
Valutasjekk (utenlandsk remisse) kr. 200,- Utføres ikke
Kjøp av utenlandske sjekker kr. 200,- Utføres ikke
Kjøp av pensjonssjekker kr. 20,- Utføres ikke
Valuta-terminhandel, inngåelse/endring minimum kr. 500,- Utføres ikke
Reklamasjon, inkl. stopp eller retur av betaling ** kr. 300,- Utføres ikke

 
*) Evt. omk. i utlandet kommer i tillegg - se nedenfor: "Pris i mottakerlandet dersom avsender skal betale"
**) Evt. omk. i utenlandsk bank kommer i tillegg
 

Innbetalinger fra utlandet Pris, egne kunder
- til konto, beløp under kr. 5 000,-  * kr. 50,-
- til konto, beløp over kr. 5 000,- * kr. 100,-

 
*) Kr. 15,- for betalinger med IBAN og BIC for beløp inntil EUR 50 000 eller SEK 500 000 fra EU/EØS-land.
 

Utenlandsbetaling i Nettbank Privat Pris
Ordinær overføring til utlandet * kr. 65,-
Hasteoverføring til utlandet * kr. 300,-
Faksbekreftelse til mottaker kr. 150,-
Reklamasjon, inkl. stopp eller retur av betaling ** kr. 300,-
Retting/utbedring av mottatt oppdrag kr. 100,-

 
*) Evt. omk. i utlandet kommer i tillegg - se avsnittet nedenfor: "Pris i mottakerlandet dersom avsender skal betale"
**) Evt. omk. i utenlandsk bank kommer i tillegg
 

Utenlandsbetaling i Nettbank Bedrift Pris
Ordinær overføring til utlandet * kr. 65,-
Hasteoverføring til utlandet:
- inntil kr. 10.000,-
- over kr. 10.000,-

kr. 300,-
kr. 350,-
Reklamasjon, inkl. stopp eller retur av betaling ** kr. 300,-
Retting/utbedring av mottatt oppdrag kr. 100,-

 
*) Evt. omk. i utlandet kommer i tillegg - se avsnittet nedenfor: "Pris i mottakerlandet dersom avsender skal betale"
**) Evt. omk. i utenlandsk bank kommer i tillegg
 

Pris i mottakerlandet dersom avsender skal betale
Avsender betaler omk. i utenlandsk bank

Det tas forbehold om pris utover kr. 135,- for betalinger til EU/EØS-land på beløp > EUR 50.000, ekspressbetalinger, betalinger i tredjelandsvaluta og til land utenfor EU/EØS.
NOK 135,- inntil motverdi EUR 50.000,-
 

 

Forventet fremføringstid
Ordinær betaling innenfor EU/EØS-området fra 2-5 bankdager
Ordinær betaling utenfor EU/EØS-området i Europa og Nord-Amerika fra 2-6 bankdager
Ordinær betaling resten av verden fra 2-20 bankdager
Hastebetaling (EU/EØS området og Nord-Amerika) fra 0-1 bankdager (Euro samme dag)
Hastemelding resten av verden * fra 1-5 bankdager

 
Fremsendingstid for betalinger til utlandet kan variere. I de fleste land i den vestlige verden vil betalingene være fremme hos mottakerbanken fra 2-5 dager, men endelig kreditering kan i noen tilfeller ta lengre tid. I land med lite utbygd infrastruktur vil fremsending ta lenger tid.
*) I en del land vil det være vanskelig å få frem betalinger som hastebetalinger.
 

Innleveringsfrister for overførsler til utlandet
Ordinær betaling mottatt pr. brev eller telefaks før kl. 11.00, utføres samme dag (for betaling i euro kl.14.00).
Ordinær betaling mottatt via Nettbank Privat før kl. 13.00, utføres samme dag.
Ordinær betaling mottatt via Nettbank Bedrift før kl. 14.00, utføres samme dag.
Hasteoverføring utføres snarest mulig.

 
Kontakt banken vedrørende tidsfrister for de enkelte land/valutaer.
Kursen vil bli fastsatt av banken på tidspunktet for gjennomføringen av oppdraget.