Hopp til hovedinnhold

Prisliste nettbank bedrift

Gjelder fra 26. april 2019

 

Etablering/Endring (engangskostnader)                           Basis       Topp
Etableringskostnad kr. 500,- kr. 1.500,-
Konverteringskostnad fra NORnett/SparNett Fri Fri
Konverteringskostnad fra Basis til Topp - kr. 500,-
Antall brukere inkludert 1 1
Etableringskostnad ekstra bruker kr. 250,- kr. 250,-
Tilknytningsavgift for klient i klientavtale kr. 100,- kr. 100,-
Tilknytningsavgift for datter i hovedavtale kr. 100,- kr. 100,-
Tilknytningsavgift pr. konto i fremmed bank kr. 100,- kr. 100,-
Endring av tjenester kr. 100,- kr. 100,-
DigiPass, åpning av sperret kort p.g.a. feil kode      kr. 100,- kr. 100,-

 

Abonnementsavgift tjenester  Basis Topp
Månedspris kr. 130,- kr. 300,-
Innenlands betalingsformidling Inkl. Inkl.
Lønnsliste Inkl. Inkl.
Utenlands betalingsformidling Inkl. Inkl.
Innbetalinger Inkl. Inkl.
Godkjenning Inkl. Inkl.
Forfallsregister Inkl. Inkl.
Filutveksling Ikke tilgj. Inkl.
Finansiell informasjon Inkl. Inkl.
Bankavstemming Ikke tilgj. Inkl.
Administrasjon Inkl. Inkl.
Månedsavgift pr. ekstra bruker, inkl. sikkerhetskort kr. 50,- kr. 50,-

 

Transaksjonspriser  Basis Topp
Betaling med KID kr. 1,50 kr. 1,50
Betaling med melding til mottaker kr. 4,- kr. 4,-
Betaling uten kredit kontonummer kr. 50,- kr. 50,-
Overføring mellom egne konti kr. 0,- kr. 0,-
Hastebetaling innenlands * kr. 200,- kr. 200,-
Lønnsoverføring pr. stk. kr. 1,50 kr. 1,50
Dagens saldo/bevegelser (pr. konto/oppdatering) kr. 1,- kr. 1,-
Utenlandsbetaling kr. 65,- kr. 65,-
Filforsendelse til NETS (pr. oppdrag i filen) kr. 5,- kr. 5,-
Utenlandsbetaling, hasteoppdrag inntil kr. 10.000 kr. 300,- kr. 300,-
Utenlandsbetaling, hasteoppdrag over kr. 10.000 kr. 350,- kr. 350,-

 
*) Bør kun brukes i samråd med banken.