Hopp til hovedinnhold

Prisliste lån bedriftskunder

Gjelder for nye lån fra 4. april 2019.

 

Investeringslån Nominell rente
Investeringslån med pant i næringseiendom innenfor 60% av verdi > 2 mill.kr.: Fra 5,00%
Investeringslån med pant i løsøre Fra 6,20%
Lån til landbruket med pant i landbrukseiendom innenfor 60% av verdi > 2 mill.kr.: Fra 4,20%

* Kan alternativt tilbys som leasing
 

Fastrentelån  
Se egen prisliste (eller kontakt kunderådgiver for tilbud)

Rentesatsen fastsettes ut fra kundeforhold og sikkerhet.
Rentekapitalisering ved forfall.
 

Etableringskostnader  
Etablering av lån min. kr. 6.000,-
Etablering av lån, landbrukskunder min. kr. 5.000,-

 

Garantier   
Provisjon 0,25%  - 3,0% pr. påbegynt kvartal, min. kr. 500,-
Etablering av garanti Min. kr. 5.000,-

 

Fornyelsesomkostninger
 
Belastning
av konto
u/melding
Belastning
av konto
m/melding
Giro
 
Månedlig fornyelse kr. 60,- kr. 75,- kr. 90,-
Kvartalsvis fornyelse kr. 80,- kr. 110,- kr. 130,-
Halvårlig fornyelse kr. 120,- kr. 150,- kr. 170,-
Årlig fornyelse kr. 160,- kr. 190,- kr. 210,-

Manglende dekning på konto ved lånefornyelse vil medføre utsendelse av giro med kr. 20,- i ekstraomk.
Dekning på konto sjekkes kun på forfallsdato og 9 påfølgende dager.
 

Pris ved endring av lån   
Terminutsettelse min. kr. 1.500,-
Avdragsutsettelse min. kr. 1.500,-
Reduksjon av terminbeløp min. kr. 1.500,-
Endring av lånetype min. kr. 1.500,-
Endring av sikkerhet min. kr. 2.000,-
Endring av skyldnere min. kr. 2.000,-
Endring av forfall min. kr. 1.500,-

Prisene er minimumssatser; pris fastsettes individuelt i hvert enkelt tilfelle.
 

Andre priser   
Betalingspåminnelse etter 16 dager kr. 65,-
Inkassovarsel kr. 65,-