Hopp til hovedinnhold

Prisliste innskudd bedriftskunder

Sist oppdatert 13.07.2020

Driftskontoer

Bedriftskonto

Innestående Rentesats Totalkostnad
0-300 000 kr

0,00%
300 000-1 mill.kr

0,05%
over 1 mill.kr

0,20%

Landbrukskonto

Innestående Rentesats Totalkostnad
0-100 000 kr

0,00%
over 100 000 kr

0,05%

Skattetrekkskonto

  Rentesats Totalkostnad
Skattetrekkskonto

0,00%

Helgelandskonto

Innestående Rentesats Totalkostnad
0-500 000 kr

0,10%
over 500 000 kr

0,20%
Satsene gjelder fra første krone. Kontoen har 12 frie uttak/overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2% av uttaksbeløpet.

Depositumskonto

Depositumskonto Rentesats Totalkostnad
Depositumskonto

0,10%
Etablering i nettbanken kr. 400,- (selvbetjent). Etablering i lokalbank kr. 1000,-

Fastrenteinnskudd

  Rentesats Totalkostnad
Fastrenteinnskudd

Etter avtale
Administrasjonsgebyr (ved uttak før utløpsdato): 2%. Administrasjonsgebyret (ved uttak før utløpsdato) vil bli beregnet som debetrenter, der antall rentedager er lik antall dager til spareavtalens utløp.

Plasseringskonto+

  Rentesats Totalkostnad
Plasseringskonto+

Etter avtale
Omkostninger ved uttak uten 31 dagers oppsigelse: 4 % av uttaksbeløpet

Fondssparekonto

  Rentesats Totalkostnad
Fondssparekonto

rente som for Helgelandskonto
Opprettes kun i forbindelse med spareavtale i fond

Overtrekksrenten er 18 % p.a.  For innskudd over 10 mill.kr. fastsettes prisen på individuell basis.