Hopp til hovedinnhold

Tjenestepensjon

Kan også utvides - til det beste for dine ansatte.

Effektiv pensjons-ordning som gir god avkastning og er enkel å administrere

  • Bedriften får skattefradrag for innbetalingene til pensjonsordningen, men må betale arbeidsgiveravgift
  • Den ansatte kan selv bestemme hvor lang utbetalingsperioden skal være - minimum 10 år
  • Du kan knytte uførepensjon til ordningen
  • Ansatte blir ikke fordelsbeskattet for pensjonsordningen, og må heller ikke betale skatt på avkastningen og formuen i oppsparingsperioden

Hva er innskuddsbasert tjenestepensjon?

Bedriften skal spare minimum 2 % av lønnsgrunnlaget for hver ansatt. Vi tilbyr fleksibel forvaltning og gode investeringsalternativer.

OTP - Obligatorisk Tjenestepensjon

Avtalen tilfredsstiller lovens minstekrav.

  • Minst 2% sparing av lønn mellom 1 G og 12 G
  • Innskuddsfritak - Frende dekker sparingen i forhold til uføregrad dersom en ansatt blir syk

Vil du spare mer?

Vi anbefaler en høyere pensjonssparing. Bedriften kan spare mer enn minstebeløpet, og står da fritt til å velge om sparingen skal starte fra 1G, eller fra første krone.

  • Maks 7% av lønn opptil 7,1 G
  • Maks 25,1% av lønn mellom 7,1 G og 12 G

For å sikre ansatte ved uførhet kan du knytte uførepensjon til ordningen.

Ta kontakt med din lokale rådgiver eller vårt Investeringssenter, slik at vi kan gi deg et tilbud som er tilpasset bedriften.

Du finner informasjon om obligatorisk tjenestepensjon på www.pensjonsreform.no

Les mer om Innskuddspensjon på Frende Forsikrings nettsider

 

Frende logo
Helgeland Sparebank er distributør av forsikringsprodukter fra Frende Forsikring.