Hopp til hovedinnhold

Person

Forsikring for deg som driver landbruksvirksomhet

Det er trygt å kjøpe forsikring hos din lokale kontaktperson

  • Egen ulykkesforsikring for bønder med familie
  • Yrkesskadeforsikring for ansatte
  • Frivillig yrkesskadeforsikring for gårdbrukeren
  • Livsforsikringer som gir større trygghet
  • Helseforsikring for å komme raskere tilbake i arbeid

Ulykkesforsikring

Vi tilbyr egen ulykkesforsikring tilpasset gårdbrukeren og dennes familie. Det kan velges mellom forsikring ved dødsfall og ved varig medisinsk invaliditet. Forsikringen kan gjelde for ulykker som skjer i arbeidstid og i fritid.

Yrkesskadeforsikring

Vår forsikring tilfredsstiller krav i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring og gjelder for den ansatte som arbeider på gården og hvor gårdbrukeren har arbeidsgiveransvar. Gir erstatning ved yrkesulykker og sykdommer som faller inn under lovens virkeområde.

Frivillig yrkesskadeforsikring 

Som selvstendig næringsdrivende kan gårdbrukeren tegne frivillig yrkesskadeforsikring som gir tilnærmelsesvis den samme løsning som gjelder for ansatte.

Livsforsikring

For gårdbrukere hvor ulykkesforsikring ikke gir tilstrekkelig trygghet. Vår livsforsikring gir erstatning til etterlatte ved dødsfall også dødsfall som er forårsaket av sykdomstilfelle. Livsforsikringen kan også omfatte varig nedsatt arbeidsevne.

Helseforsikring

Vi tilbyr Helseforsikring som sikrer spesialistkonsultasjon og behandling innen 10 virkedager fra skadetilfellet oppstår. Behandlingen vil skje innen et kvalitetssikret behandlingsnettverk i Norge, Norden og Europa.

Ta kontakt med oss i Helgeland Sparebank for mer informasjon om våre løsninger for landbruket

 

Frende Forsikring logo

Helgeland Sparebank distribuerer forsikringsprodukter fra Frende Forsikring