Hopp til hovedinnhold

Husdyr

Riktige forsikringsløsninger ved tap av dyr

Det er trygt å kjøpe forsikring hos din lokale kontaktperson

  • Tillegg til besetningsforsikring
  • For melkekyr og annet storfe
  • For sau og geit
  • Sykdoms- eller katastrofedekning

Sykdomsdekning

Dekker skade ved sykdom som rammer besetning og som medfører at dyr dør, totalkasseres eller avlives av dyrevernmessige hensyn. Driftstap som følge av nedsatt produksjon er inkludert.

Katastrofedekning

Forsikring som dekker sykdom inkludert driftstap ved tap av dyr. Gjelder ved tap av flere dyr over en kortere periode.

Ta kontakt med oss i Helgeland Sparebank for mer informasjon om våre løsninger for landbruket

 

Frende Forsikring logo

Helgeland Sparebank distribuerer forsikringsprodukter fra Frende Forsikring