Hopp til hovedinnhold

Bygg og driftsløsøre

Forsikring av driftsbygninger og eiendeler i landbruket

Det er trygt å kjøpe forsikring hos din lokale kontaktperson

  • Tilpasset driftsform og størrelse
  • For alle typer landbruksbygg
  • Forsikring av alle typer eiendeler og driftsløsøre
  • Dekker driftsstans etter dekningsmessig skade

Landbruksbygg

Vi forsikrer alle typer landbruksbygg som driftsbygninger, uthus, lagerbygg med mer. Du kan velge mellom førsterisikoforsikring for eldre bygninger eller fullverdiforsikring for nyere og godt vedlikeholdte bygninger. Du kan også velge å brannforsikre bygninger ut fra alder, beskaffenhet eller bygningskonstruksjon. Ved skade dekkes kostnader til riving og bortkjøring av verdiløse rester.

Driftsløsøre

Vår forsikring av driftsløsøre inkluderer alle redskap som brukes på gården, redskap til traktor, husdyrinnredning, fastmontert driftsutstyr i bygning, besetning, avling og varer. Det kan også avtales om forsikringen skal inneholde avbruddstap for drift og for tilleggsnæring etter dekningsmessig skade.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre løsninger for landbruket

 

Frende Forsikring logo

Helgeland Sparebank distribuerer forsikringsprodukter fra Frende Forsikring