Hopp til hovedinnhold

Landbruk

Forsikringer for landbruket på Helgeland

Bygg og driftsløsøre

Forsikring av driftsbygninger og eiendeler i landbruket

Riktig forsikring av bygg og eiendeler sikrer videre drift dersom skade skjer. Vi har løsninger for din landbruksvirksomhet uansett driftsform eller driftstype.

Husdyr

Riktige forsikringsløsninger ved tap av dyr

Vår husdyrforsikring er blant markedets beste. Med riktig løsning erstattes tap og sykdom som oppstår.

Kjøretøy

Forsikring av kjøretøy og maskiner i landbruket

Traktorer og andre arbeidsmaskiner inngår i de løsninger vi tilpasser våre landbrukskunder.

Person

Forsikring for deg som driver landbruksvirksomhet

Det er viktig også å ivareta deg som gårdbruker og dine ansatte dersom skade skjer. I landbruket er mennesker den viktigste ressurs for å skape lønnsomhet. 

Gårdbrukerens private forsikringer

Alle våre privatforsikringsprodukter er tilgjengelig

Alle de beste løsningene vi har for våre private forsikringskunder er også tilgjengelige for deg som gårdbruker.