Hopp til hovedinnhold

Gruppelivsforsikring

Sikre dine ansatte hele døgnet

Gode ordninger gjør din bedrift konkurransedyktig på arbeidsmarkedet  

  • Fleksible løsninger og stor valgfrihet
  • Det kan knyttes flere dekninger til avtalen, f.eks. uføreforsikring
  • Velg mellom to ulike uføreforsikringer
  • Den beste dekningen gir rett til forskuddsutbetaling når den ansatte har vært borte fra arbeid i ett år

En fleksibel gruppelivsforsikring

Forsikringen kan gi en utbetaling til etterlatte ved ansattes død, og/eller ved arbeidsuførhet. Du kan velge mellom to ulike uføreforsikringer, samtidig som du også kan legge til ektefelle-/samboerforsikring, forsørgertillegg og barnetillegg.

Kan tilknyttes uføreforsikring

Den beste dekningen du kan gi de ansatte, er en uføredekning som gir rett til forskuddsutbetaling. Etter ett år som ufør vil arbeidstaker ikke lenger få tilsvarende full lønn, og det er på dette tidspunktet det er kritisk for de aller fleste å få utbetaling fra en forsikring. Vår uføreforsikring med engangsutbetaling gir den ansatte rett på forskuttering når han eller hun har vært borte fra arbeid i ett år.

Valgfrihet

Hos oss kan du velge ulike dekninger tilpasset din bedrifts behov. En livsforsikring er obligatorisk før valg av flere dekninger.

 Frende Forsikring logo
Helgeland Sparebank er distributør av forsikringsprodukter fra Frende Forsikring.