Hopp til hovedinnhold

Ansvar, bygg og eiendeler

Sikre din virksomhet og dine eiendeler

Det er trygt å kjøpe forsikring hos din lokale kontaktperson

  • Tilpasset bransje og størrelse
  • Løsninger med omfattende innhold
  • Dekker krav som rettes mot din virksomhet
  • Dekker driftsstans etter skade
  • Bygningsforsikring inkluderer tap av leieinntekter og ansvar som huseier  

Sikre din virksomhet og dine eiendeler

Enten du driver en stor eller liten bedrift har vi de forsikringer du trenger. Våre forsikringer tilpasses de behov du har, for å ivareta dine verdier på en best mulig måte.

 

Bygningsforsikring

Våre forsikringer er tilpasset små og mellomstore næringsbygg. Vi har også løsninger for sameier og borettslag. I tillegg til å forsikre selve bygningen inneholder våre løsninger ansvar som huseier og tap av leieinntekter etter erstatningsmessig skade.

Ansvar

Alle virksomheter må ha forsikring som dekker rettslig erstatningsansvar. Påføres personer eller ting skade kan det i enkelte tilfeller dreie seg om store erstatningskrav. Vi tilbyr de fleste typer ansvarsforsikringer for rådgivnings-, produksjons-, transport-, håndverks- og handelsvirksomheter.

Eiendeler og driftsstans

Riktig forsikring av eiendeler sikrer korrekt erstatning dersom skade oppstår. Vi tilbyr også forsikringsløsninger som dekker nedgang i driftsresultat etter en skade. Skade kan inntreffe utenfor det stedet man har eget kontor eller lager. Derfor er det viktig med løsninger som inkluderer de oppdrag man utfører ute hos kunder. 

Les mer om forsikring tilpasset næringsvirksomhet på Frende Forsikrings nettsider

 

Frende Forsikring logo

Helgeland Sparebank distribuerer forsikringsprodukter fra Frende Forsikring