Hopp til hovedinnhold

Ungdomsøkonomen hjelper ungdommer å bli sjef i eget liv

For å styrke ungdommens kunnskap og kompetanse om personlig økonomi har Helgeland Sparebank valgt å utvide sitt rådgivermiljø ved å ansette en egen Ungdomsøkonom.

Målet er å bidra til at de unge får en sunn og solid forståelse for egen økonomi, noe som gjør at de er best mulig skikket når de skal ut og stå på egne ben.

Vi vet at det er begrenset fokus på dette temaet både i ungdomskolen og i den videregående skolen. Samtidig vet vi at våre unge kunder etterspør denne kompetansen. Gjennom å ansette en egen Ungdomsøkonom ønsker vi å vise vårt samfunnsansvar i praksis. For oss som lokalbank er det svært viktig å være med på å formidle sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi til de unge på Helgeland.

Totalt tilbyr vi undervisningsopplegget til cirka 1600 elever hvert år i grunnskolene og de videregående skolene på hele Helgeland. Vi kjører to ulike undervisningsprogram. «Økonomi og karrierevalg» for ungdomskolen 9 . trinn og «Sjef i eget liv» for videregående avgangselever. Vi har testet dette opplegget gjennom en treårsperiode, og når vi evaluerte prosjektet internt i banken konkluderte vi med at dette var noe vi ønsket å satse videre på. Derfor har vi nå ansatt en ny Ungdomsøkonom.

Det er vår tidligere lokalbanksjef på Trofors, Svein Brennhaug, som har fått denne jobben. Det er en mann som brenner for oppgaven og som gleder seg skikkelig til å komme ut og besøke ungdommen på Helgeland. Svein har over 10 års erfaring som lokalbanksjef, så han har stor kompetanse innenfor personlig økonomi som han vil videreføre til ungdommen. Svein vil ha hele Helgeland som arbeidsplass, og vil reise rundt til de ulike utdanningsstedene.

Undervisningsprogrammene er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE). Arbeidsfordelingen er slik at UE koordinerer og ”selger inn” opplegget til den enkelte skole, mens banken stiller med en person som gjennomfører opplæringen. Litt av intensjonen med opplegget er at det skal være en person fra næringslivet som kommer inn i skoleverket.