Hopp til hovedinnhold

Oppdatering av medlemsopplysninger

Det er viktig at opplysningene om medlemmene i bedriftens pensjon- og forsikringsavtale til en hver tid er oppdatert. Opplysningene påvirker prisen på forsikringen, og en konsekvens av manglende ajourhold kan medføre at bedriften betaler feil pris.

Manglende innmelding av nyansatte kan også medføre at bedriften blir erstatningsansvarlig ved den ansattes sykdom/uførhet, der vedkommende arbeidstaker ellers ville vært dekket gjennom pensjons- og forsikringsordningen.

Dersom bedriften ikke har avtale om elektronisk selvbetjening, noe vi anbefaler, kan dere oppdatere pensjons- og forsikringsavtalen ved å kontakte Helgeland Sparebank.

Følgende endringer er viktig å oppdatere: Endringer i lønn, stillingsprosent, innmelding av nyansatte eller utmelding av ansatte som slutter i bedriften.

Ansatte som er sykemeldt skal IKKE meldes ut av ordningen. Bedriften må kontakte Frende/Helgeland Sparebank når den ansattes sykemeldingsfravær nærmer seg 12 måneder.

For ytterligere opplysninger se brev fra Frende datert 30. september, eller kontakt din rådgiver i banken.