Hopp til hovedinnhold

Kundevalget er i gang. Bruk stemmeretten!

7.- 24. februar kan du som er kunde i Helgeland Sparebank være med på å velge medlemmer og varamedlemmer til bankens forstanderskap. Forstanderskapet tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. Samtidig kan du også være med på å velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Begge valgene foregår elektronisk via en link i denne artikkelen, og er åpent hele døgnet.

For å kunne stemme må du ha BankID. Har du ikke BankID kan du stemme i en av våre bankkontorer i samme periode - eller du kan skaffe deg BankID ved å logge inn i Nettbanken og gå til menyvalget BankID.  Etter fullført bestilling kan du ta din BankID i bruk og stemme med en gang. 

HER KAN DU STEMME


Valg av medlemmer og varamedlemmer til Helgeland Sparebanks forstanderskap
Som sparebank er banken eid av sine kunder, selv om vi også har private investorer på eiersiden.

Forstanderskapet er bankens øverste organ, og har bl.a. disse oppgavene:

  • Velge leder og nestleder til forstanderskapet
  • Velge leder og nestleder til styret
  • Velge styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer
  • Velge medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
  • Fastsette godtgjørelse til medlemmene av styret, forstanderskapet, valgkomiteen og revisor 
  • Godkjenne årsregnskapet og anvendelse av årets overskudd

Les mer om forstanderskapets oppgaver her

Forstanderskapet består av 25 medlemmer, og 9 av disse er valgt av kundene.  Medlemmer velges for 4 år og varamedlemmer velges for 2 år.

Bankens kunder skal i år velge 2 medlemmer for perioden 2019-2022, og 5 varamedlemmer for perioden 2019-2020. 

Er du kunde i Helgeland Sparebank, er myndig og har hatt innestående minimum 2 500 kroner de siste 6 månedene, har du rett til å stemme ved valget.

Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland
Kundene i Helgeland Sparebank velger også medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Sparebankstiftelsen er bankens største eier.

Det skal i år velges 2 medlemmer for perioden 2019-2022 og 4 varamedlemmer for 2019.   Medlemmene velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

Kunder i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, som er myndige og som har adresse i Nordland fylke har stemmerett.

Bruk din innflytelse – din stemme teller!

 

HER KAN DU AVGI DIN STEMME