Hopp til hovedinnhold

Kundevalg til forstanderskapet i Helgeland Sparebank

Forstanderskapet tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap, og bankens kunder kan hvert år velge medlemmer til forstanderskapet. Valget foregår elektronisk via bankens hjemmeside i dagene 7. - 24. februar 2019. Kunder som ikke har tilgang til Internett eller ikke har BankID, kan stemme i bankens lokaler i samme periode. Kundene skal i år velge 2 medlemmer for perioden 2019/2022, og 5 varamedlemmer for perioden 2019/2020.

Oversikt over nåværende kundevalgte medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet i Helgeland Sparebank

Oversikt over hvem som er på valg

Opplysningene er også lagt frem i bankens ekspedisjonslokaler.

VALGKOMITEENS ENDELIGE INNSTILLING

kan lastes ned her, og er også lagt ut i banklokalene.

STEMMERETT

Når det gjelder stemmerett vises det til bankens vedtekter § 3-4, hvor det fremgår at alle som har innskudd i banken kan stemme.  Minstekravet er at alle som har, og som i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner og som er myndige, kan delta i valget. Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde/innskyter.

Mo i Rana den 24. januar 2019
Per Gunnar Hjorthen
forstanderskapets leder

 

 

---------------------------------

PÅ VALG I 2019:

Av de kundevalgte medlemmene i forstanderskapet er disse på valg:

 • Wenche Drevland, Mosjøen
 • John Luktvasslimo, Elsfjord

Av de kundevalgte varamedlemmene er disse på valg:

 • Reidun Breirem, Mo i Rana
 • Nina E. Rødahl Friis, Nesna
 • Geir Steven Olsen, Indre Kvarøy
 • Laila Furu Vold, Herøy
 • Siv Helen Nilssen Sigerstad, Sandnessjøen

 

----------------------------------


Kundevalgte medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet i Helgeland Sparebank

Medlemmer: 

 • Drevland, Wenche, Tiurvegen 11, 8665 Mosjøen
 • Luktvasslimo, John, Luktvassli, 8672 Elsfjord
 • Solhaug, Sten Oddvar, 8646 Korgen
 • Risøy, Torill Beate, Mehus, 8700 Nesna
 • Stanghelle, Helge, Skogveien 26, 8613 Mo i Rana
 • Steinrud, Marianne Myrnes, Sjøgata 8, 8656 Mosjøen
 • Jakobsen, Tone Helen, Åttringsveien 26, 8616 Mo i Rana
 • Møllersen, Ingvar Johan, Oskarbakken 9, 8618 Mo i Rana
 • Thrana, Marit, Austerbygdvegen 178, 8658 Mosjøen

Varamedlemmer:

 • Breirem, Reidun, Tverrgata 3, 8614 Mo i Rana
 • Friis, Nina Elisabeth Rødahl, Sjøvegen 34, 8700 Nesna
 • Olsen, Geir Steven, Bekkefjæra 18, 8743 Indre Kvarøy
 • Bjørkmo, Eirik, Heiryggen 31, 8614 Mo i Rana
 • Nygård-Forsmo, Lotte Christine, Turmovegen 271, 8680 Trofors
 • Sandbukt, Jan Olav, Stordalsvegen 4, 8664 Mosjøen
 • Nybakken, Jostein, Svaleveien 74, 8907 Brønnøysund
 • Vold, Laila Furu, Fagervikveien 227, 8850 Herøy
 • Sigerstad, Siv Helen Nilssen, Kirkeveien 63, 8800 Sandnessjøen

 

-----------------------------------

Se også: Kundevalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland