Hopp til hovedinnhold

Kundevalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Kunder i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland iht. stiftelsens vedtekter § 2-2. Valget skjer på valgdager, og foregår elektronisk i dagene 7. - 24. februar 2019.

Selve valget foregår via bankens hjemmeside på internett. Kunder som ikke har tilgang til internett eller ikke har BankID kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode. Det skal velges 2 medlemmer for perioden 2019/2022 og 4 varamedlemmer for 2019. 

Medlemmene velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år. 

Se nederst på siden for oversikt over nåværende innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland, og hvem som er på valg.

Valgkomiteens innstilling

kan lastes ned her.

Stemmerett

Kunder i Helgeland Sparebank som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som er myndige kan delta i valget. Kunden må i tillegg ha bostedsadresse i Nordland Fylke. Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde. 

Mo i Rana den 28. januar 2019
Aino Olaisen
generalforsamlingens leder

 

------------------------------------

Innskytervalgte medlemmer i Sparebankstiftelsen Helgeland (velges for 4 år):

 • Pettersen, Inger Lise, Markusbakken 3, 8646 Korgen 2015/2018
 • Jøsevold, Marius Meisfjord, Blomstervegen 2, 8700 Nesna 2015/2018
 • Johansen, Erling Steinar, Fridtjof Nansens gate 4B, 8622 Mo i Rana 2016/2019
 • Bjørnli, Kari, Innervollan 27B, 8657 Mosjøen 2016/2019
 • Kobberød, Siri, Sæterstad, 8690 Hattfjelldal 2017/2020
 • Olaisen, Aino Kristin Lindal, 8764 Lovund 2017/2020
 • Strauman, Kristian, Kjerkelia 36, 8663 Mosjøen 2017/2020
 • Engø, Tom Andre, Knut Hamsuns vei 11B, 8626 Mo i Rana 2018/2021
 • Sagen, Leif Olav, Falkflåget 23, 8610 Mo i Rana 2018/2021
 • Bonsaksen, Bjørn, Skolegata 11 A, 8624 Mo i Rana 2018/2021

Innskytervalgte varamedlemmer (velges for 1 år):

 • Zahl, Kjartan, Haukvegen 7, 8665 Mosjøen 2018
 • Hansen, Hilde Sofie, Steinbakken 33, 8610 Mo i Rana 2018
 • Moe, Kristin, Høgåsveien 15, 8904 Brønnøysund 2018
 • Sørra, Helen Lovise Crabtree, Åsgata 7, 8800 Sandnessjøen 2018


De som er uthevet er på valg i 2019

----------------------------------------

Se også: Kundevalg til forstanderskapet i Helgeland Sparebank