Hopp til hovedinnhold

Innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytere i Helgeland Sparebank velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Valg skjer på valgdager, og foregår elektronisk i dagene 2. - 18. februar 2018.

Selve valget foregår via bankens hjemmeside på Internett. Innskytere som ikke har tilgang til Internett eller ikke har BankID kan avgi stemme i bankens lokaler i samme periode. Det skal i år velges 3 medlemmer for perioden 2018/2021 og 4 varamedlemmer for 2018.

Oversikt over nåværende innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland.

Oversikt over hvem som er på valg

Opplysningene er også lagt frem i bankens ekspedisjonslokaler.

VALGKOMITEENS ENDELIGE INNSTILLING

kan lastes ned her, og er også lagt ut i banklokalene.

STEMMERETT

Innskytere i Helgeland Sparebank som har, og som i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner og som er myndige, kan delta i valget. Innskyterne må i tillegg ha bostedsadresse i Nordland fylke.

Det kan også stemmes ved fullmektig. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Mo i Rana den 18. januar 2018
Aino Olaisen
generalforsamlingens leder

 

---------------------------------

PÅ VALG I 2018:

Av de innskytervalgte medlemmene i generalforsamlingen er disse på valg:

 • Tom Andre Engø, Mo i Rana
 • Yngve Herigstad, Sandnessjøen
 • Nytt medlem for Stig Roger Nilsen (død i 2017)

Av de innskytervalgte varamedlemmer er disse på valg:

 • Bjørn Bonsaksen, Mo i Rana
 • Hilde Sofie Hansen, Mo i Rana
 • Greta Fjellsøy Stephansen, Brønnøysund
 • Helen Lovise Crabtree Sørra, Sandnessjøen

 

---------------------------------

Innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer i Sparebankstiftelsen Helgeland

Innskytervalgte

 • Tom Andre Engø, Mo i Rana
 • Yngve Herigstad, Sandnessjøen       
 • Stig Roger Nilsen, Mo i Rana (død 2017)
 • Inger Lise Pettersen, Korgen
 • Marius Meisfjord Jøsevold, Nesna
 • Erling Steinar Johansen, Mo i Rana
 • Kari Bjørnli, Mosjøen
 • Siri Kobberød, Hattfjelldal
 • Aino Kristin Lindal Olaisen, Lovund
 • Kristian Strauman, Mosjøen

Varamedlemmer:

 • Bjørn Bonsaksen, Mo i Rana
 • Hilde Sofie Hansen, Mo i Rana
 • Greta Fjellsøy Stephansen, Brønnøysund
 • Helen Lovise Crabtree Sørra, Sandnessjøen

 

Tilbake