Hopp til hovedinnhold

Godkjenning av betalinger via regnskapssystem

Ved bestilling av tjenesten Filoverføring via regnskapssystem (SFTP bankintegrasjon) kan man ikke lenger for nye avtaler velge kun å godkjenne betalingene i regnskapssystemet. Betalingene må i stedet godkjennes i Nettbedrift

Årsaken til dette er kravet til bankene om å kjenne hvilke personer som foretar betalinger, og at disse skal være legitimert overfor banken. Dette følger av Hvitvaskingsloven §§ 12 og 13.

Vi krever nå ettergodkjenning i nett-/mobilbank for alle betalinger uavhengig av regnskapssystem. For deg som bruker automatiske betalingstjenester via regnskapssystem vil dette bety at du må manuelt godkjenne betalingen i Nettbedrift. Vi stopper også nysalg av direkte remittering via Nets. 

Bedrifter som har tidligere etablerte filoverføringsavtaler uten ettergodkjenning i nett-/mobilbank, vil nå måtte godkjenne manuelt. Hvis dette gjelder din bedrift vil en av våre rådgivere kontakte deg. 

Sikrere betaling

Banken ønsker selv, og vi er pålagt av myndighetene, å redusere risikoen for svindel og økonomisk kriminalitet. Da må vi kunne vite hvem som foretar betalinger fra bankens kontoer, og disse må være legitimert overfor banken. Dette skjer nå fordi fokuset på antihvitvask og økonomisk kriminalitet er stort, og bransjen har nå sett at dette er et punkt som vi må stramme inn på.

Les mer om bankintegrasjon med regnskapsystem her