Hopp til hovedinnhold

Nedbetalingslån

Enkel finansiering av bedriftens investeringer

Velg mellom fast eller flytende rente

  • Anleggsmidler
  • Produksjonsutstyr
  • Transportmidler
  • Skip

Både for langsiktige investeringer og kortsiktige finansieringsbehov

Et nedbetalingslån kan gis med fast eller flytende rente. Sikkerhet for lånet kan være knyttet til investeringsobjektet eller til andre eiendeler i bedriften.

 

Nedbetalingslån kan også brukes ved mer kortsiktige finansieringsbehov, og hvor kassekreditt av ulike årsaker ikke er egnet. Avdragstid, rentesats og andre vilkår vil avhenge av bedriftens betalingsevne, samt verdien av den pantesikkerhet som kan stilles.

 

Fast eller flytende rente?

Renten på lånet kan reguleres i takt med den generelle utviklingen i det norske rentemarkedet, eller bindes for en periode. Vi må sammen ta stilling til noen sentrale spørsmål:

  • Hva blir konsekvensen av at renten eventuelt stiger?
  • Hvordan påvirker dette bedriftens likviditet og betalingsevne?
  • Hvilke forventninger har bedriften selv til utviklingen av det norske rentenivået? 

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver for mer informasjon.