Hopp til hovedinnhold

Leasing

Leasingselskapet står som eier, men du har bruksretten til utstyret

Vi kan tilby to alternative leasingformer

  • Passer ved investering i drifts- og anleggsmidler
  • Frigjør driftskapital
  • Gir bedriften større handlefrihet
  • Velg mellom to ulike leasingformer
  • Ved leasing med restverdi nedskrives gjenstanden til forventet markedsverdi i løpet av leasingperioden
  • Vi kan tilby en leasingramme

Hva kan leases?

Alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som egne enheter, kan leases. Større produksjonsmaskiner, grafisk utstyr, biler, lastebiler, anleggsmaskiner, telefon/data og landbruksredskaper er typiske leasingobjekter. Vår samarbeidspartner på leasing er Brage Finans AS.

Vi kan tilby to alternative leasingformer

Ved leasing uten restverdi nedskrives gjenstanden i sin helhet i løpet av leasingperioden. Etter utløpet av perioden kan gjenstanden leases videre til redusert leie, eller leietaker kan si opp avtalen og levere gjenstanden tilbake til Brage Finans. Leietaker kan også anmode om å få kjøpe utstyret.

Ved leasing med restverdi nedskrives gjenstanden til forventet markedsverdi i løpet av leasingperioden. Restverdien avtales når leasingkontrakten inngås, og garanteres av leverandøren. Ved utløp av leasingperioden leveres gjenstanden tilbake til leverandøren. Leasing av personbiler som skiftes ut etter to til tre år inngås ofte med restverdi.

Leasingperioden for avtaler uten restverdi er vanligvis fra tre til syv år. For avtaler med restverdi er leasingperioden normalt fra to til fem år.

Leasingramme

Investeringer i drifts- og anleggsmidler vil for mange bedrifter være en kontinuerlig prosess, med utskiftninger av utstyr gjennom hele året. Brage Finans kan tilby en leasingramme som vil gi bedriften handlefrihet ved investeringer. Dette vil også redusere behandlingstiden ved etablering av nye avtaler.

Leasingavtalen ordnes hos din personlige bedriftsrådgiver i banken.

Her kan du beregne dine leasingkostnader. Når du klikker på "Søk om finansiering" vil en ny side med et søknadsskjema til vårt deleide finansieringsselskap, Brage Finans, åpnes.