Hopp til hovedinnhold

Kassekreditt

En kreditt knyttet til bedriftens driftskonto

For både små og store bedrifter

  • Gir bedriften bedre likviditet
  • Kan benyttes til finansiering av omløpsmidler
  • Bedriften betaler rente kun på benyttet kreditt

Skal finansiere de kortsiktige omløpsmidlene

En kassekreditt er en kreditt knyttet til bedriftens driftskonto.

Det betyr at bedriften kan belaste kontoen inntil den avtalte kredittgrensen. En kassekreditt gir bedriften bedre likviditet, fordi regninger kan betales før salgsinntektene kommer inn på kontoen.

Kassekreditten brukes til finansiering av omløpsmidler, som for eksempel varelager og fordringer. Ved behov for mer langsiktig finansiering er et nedbetalingslån bedre egnet.

Bedriften betaler løpende rente kun av den delen av kreditten som til enhver tid er benyttet. I tillegg betales en kvartalsvis provisjon av innvilget kreditt.