Hopp til hovedinnhold

Fastrentelån

Sikrer bedriften mot renteoppgang

Et nedbetalingslån der renten er bundet for hele avtaleperioden

  • Gunstig i perioder der renten stiger
  • Avtaleperiode på 3 eller 5 år
  • Kan kombineres med lån med flytende rente

Fast eller flytende rente?

Ingen kan si noe sikkert om utviklingen i rentemarkedet, noe som gjør det vanskelig å vite om det vil lønne seg med fast eller flytende rente på lånet.

Vårt tilbud

Vi tilbyr fastrenteavtaler på 3 eller 5 år. Fastrentelån kan også kombineres med lån med flytende rente. På den måten kan bedriften sikre seg mot virkningen av en renteoppgang, samtidig som den drar nytte av en rentenedgang.

Det er viktig å være klar over at det er spesielle betingelser knyttet til et fastrentelån. Man kan ikke uten videre endre terminbeløp, hoppe over en termin eller endre lengden på terminene så lenge renten er bundet.

Overkurs og underkurs

Ønsker du å nedbetale et fastrentelån raskere enn avtalt, vil det bli beregnet overkurs eller underkurs på lånet. Det betyr forenklet at om rentenivået har sunket siden bedriften fikk utbetalt lånet , må den betale det banken taper i renteinntekter. Har rentenivået derimot steget, vil bedriften bli godskrevet rentegevinsten.

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver for mer informasjon om fastrentelån.