Hopp til hovedinnhold

Driftskreditt landbruk

Til løpende utgifter og daglig drift

Innvilges som en kreditt tilknyttet din driftskonto

  • Direkte overføring av produsentoppgjør
  • Kredittgrensen bestemmes av produsentoppgjøret
  • Etterskuddsvis rente

Finansiering av driftskapital

Helgeland Sparebank er med i samvirke- og privatordningen for driftskreditt til landbruket. Kreditten er finansiering av driftskapital i form av løpende utgifter og daglig drift.

Direkte overføring av produsentoppgjør

Ordningen for driftskreditt er knyttet til produsentoppgjør fra lag og bedrifter. Driftskredittordningen består i at vi yter kreditt og at oppgjør fra de som er med i ordningen overføres direkte til gårdbrukerens Landbrukskonto med driftskreditt.

Kredittgrensen bestemmes av produsentoppgjøret

Grunnlaget for kreditten er de samlede, årlige netto innbetalingene til konto. Dersom leveransene synker, eller du velger å levere til bedrifter utenfor ordningene, plikter vi å redusere kredittgrensen slik at den står i forhold til kredittgrunnlaget. 

Etterskuddsvis rente

Ved bruk av driftskreditt beregnes rente av det beløpet som til enhver tid er trukket på konto. Rentene belastes kontoen etterskuddsvis hvert kvartal.