Hopp til hovedinnhold

Bankgaranti

For å eliminere risikoen i transaksjonen

Et bekreftelse fra banken om oppfyllelse av betaling

  • Frigjør likviditet
  • Eliminerer risiko i transaksjonen

En bekreftelse fra banken

En bankgaranti er bekreftelse fra banken om oppfyllelse av betaling til en tredjeperson, dersom bankens kunde ikke oppfyller sine forpliktelser i et kontraktsforhold i henhold til de forutsetninger som er oppgitt i garantiteksten.

Banken går i kraft av sin kredittverdighet inn mellom partene i en transaksjon, og eliminerer på denne måten risikoen i transaksjonen.

Likviditet kan dermed frigjøres, ved for eksempel at forskudd betales mot en forskuddsgaranti, eller ved at en garanti erstatter et depositum.  

Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for mer informasjon.