Hopp til hovedinnhold

OCR Innbetalingsservice

Enkel og rask oversikt

Bedre kontroll med om kundene har betalt

  • Bedre kontroll med utestående fordringer
  • Mindre manuelt arbeid 
  • Oppdatering av reskontroen senest morgenen etter innbetaling
  • Bedre likviditetsstyring
  • Forenklet bankavstemming

Kostnadsbesparende og effektiviserende

OCR Innbetalingsservice er en blankettbasert innbetalingstjeneste for alle typer regninger. Bedriften mottar spesifikasjon av innbetalingene elektronisk, for automatisk oppdatering av kundereskontroen.

Ved bruk av tjenesten sender bedriften ut giroer med KID-nummer påført. KID-nummeret identifiserer betaler overfor bedriftens regnskapssystem, og forteller også hva betalingen gjelder.

Bedriften bestemmer selv innholdet i KID, som kan bestå av maks. 25 siffer. Når kunden benytter KID ved betaling vil bedriften få spesifikasjon av innbetalingene elektronisk, og slipper tidkrevende manuell registrering.

Kontakt din bedriftsrådgiver for mer informasjon.