Hopp til hovedinnhold

eFaktura

Enklere både for deg og dine kunder

Ingen investeringer i dyrt utstyr og systemer

  • Kostnadsbesparende
  • Effektiviserende
  • Bedre kundeservice
  • Lettvint for kundene
  • Miljøvennlig

Enklere både for bedriften og kundene

Med eFaktura kan din bedrift levere fakturaer elektronisk til kundene, uavhengig av system eller bankforbindelse. Enkelt både for bedriften og kundene.

Fordelene er mange

Kostnader knyttet til utskrift, pakking, forsendelse og etterbehandling av fakturaer reduseres. Bedriften mottar fullstendig informasjon om alle innbetalinger i retur, og feil og tidkrevende ettersøkings- og opprettingsarbeid reduseres.

Med eFaktura får bedriften også muligheten til å forbedre sin kundeservice og gi bedre informasjon til kundene, gjennom interaktiv dialog med linker på eFakturaen.

Løsningen tilfredsstiller statens krav til elektronisk fakturering.

Kontakt bedriftens rådgiver for mer informasjon.