Hopp til hovedinnhold

AvtaleGiro

For en stabil kundemasse med repeterende betalinger 

Sikrer at bedriftens fordringer blir godskrevet til rett tid

  • Enklere og sikrere betaling
  • Bedre oversikt
  • Enklere administrasjon

Belastning av kundens konto på forfall

Med AvtaleGiro sikrer bedriften seg at fordringene blir betalt til rett tid, og har hele tiden full oversikt og kontroll. 

Bedriften overfører fordringene elektronisk til banken, og banken sørger for at belasting av kundenes konti skjer ved forfall. (Dette forutsetter at kunden har dekning på sin konto.)

Selger bedriften produkter eller tjenester via sine nettsider, kan også Avtalegiro med elektronisk signering være en aktuell tilleggstjeneste.

Kontakt bedriftens rådgiver for mer informasjon.